Perşembe, Eylül 20, 2012

İslam-dışı Tek Din: Satanizm

Herkese selam.

Edebiyat yapmayı bir kenara bıracak olursak hemen konuya girmek istiyorum.
Ortalıkta dolaşan tüm bu yeni dünya düzeni, illuminati, ünlülerin yönetilmesi falan filan olaylarının birçok kişinin kafasını karıştırdığını hatta bazılarınınsa kafalarında en ufak bir soru işareti oluşturmadığını gördüm. Kitleleri imha edenin kitle imha silahları değil de kitlenin ta kendisi olduğunu da sen gör istedim.
Rahat bir kafayla bildiklerimi söyleyeceğim, sen de hiçbirini çok çok büyütmeden en az benimki kadar rahat kafayla oku. Anlaşabiliriz.

3 semavi din vardır herkesin bildiği gibi; Yahudilik, Hristiyanlık, İslam. İlk ikisi İslam'ın tahrif edilmiş/bozulmuş versiyonlarıdır. Allah katında bir hükümleri yoktur, tek hak din İslam'dır.

Ama insanlar bu dinlerin dışındaki dinlere de inanır. Bazı antik dinler, mitler falan vardır. Çok tanrılı topluluklar ki bunların günümüze kadar gelmesi bile ilginçtir bazen. Kaç asırlar önceki dinler falan. Bu dinler;


Antik Mısır.


Yunan Mitolojisi.


Hinduizm.


 Sümer-Akad-Babil Mitolojisi.


Buraya kadar Antik Mısır, Yunan, Hindu ve Babil'in birbirine benzerlik gösteren dinlerini saydım. Saymadığım başka dinler de var ama kafanızda bir profil oluşsun yeter. Benzerlik göstermek derken, bu dinlerde hep bir Tanrı topluluğu vardır. Aşk tanrısı, savaş tanrısı, bereket tanrısı... Semavi dinlerdeki gibi tek ve her şeye gücü yeten bir ilahtan bahsedilmez.

İşte her şey bununla başladı.
"Her şeye gücü yeten bir ilah."

Bu dinlerin ortak yönü boldur. Mesela göstermek istediğim bir nokta var ki bence en önemlisi bu. Çünkü ben çok cinayet filmi izlemişimdir. İzlediğimden anladığım bir şey varsa o da kurbanların ortak yönünü bularak katile ulaşmaktır. Mantıklı değil mi? Evet öyle. Bu toplulukların da ortak bir yönünü gösterecem şimdi.

Aynı tanrı, farklı toplumlarda farklı isimlerle anılmış.


Mesela Baal rahiplerine 'Cahna' denirdi.

Cahna → Kahna → Kahin

CahnaBaal → Kahnabal → Kanibal (Yamyam)

Kahinlik, büyücülük, ayinler ve ayin sırasında yapılan yamyamlık ve türlü türlü insandışı olaylar bir beyin fırtınası oluşturduysa yazım şu ana kadar başarılı demektir. Anlatmaya çalıştığım şu;
Masonluk, satanizmdir. Satanizmin temelleri de taa bu eski antik dönemlerde atılmış. Hz. Adem ve Hz. Havva'ya yasak meyveyi yedirdiğinden beri durmadı şeytan şu saniyede bile devam ediyor planlarına.

Devam edelim. 

Sadece isimler de değil. Saydığım tanrılar ortak yönlere sahip.

Marduk denen bir tanrı var. Marduk'un resmini yukarıda da vermiştim yine vereyim.

Marduk elinde yıldırım tutuyor.

-Marduk, bereket tanrısıdır.
+Baal, verimlilik tanrısı olarak görülür.

Baal elinde yıldırım tutuyor. Ayrıca Baphomet'in duruşu 'bir el aşağıda diğeri yukarıda'.

-Marduk elinde yıldırım taşır.
+Zeus da yıldırımıyla ünlüdür.
Zeus ve meşhur yıldırımı.

Nimrod yani Nemrut da Marduk'a çok benzer. Nimrod ve Marduk, Maradh kelimesinden türemiştir. Maradh, isyancı anlamına gelir. Bu nedenle Şeytan'ı simgeler.

Şimdi bu tanrıların hepsinin kökeninin nereden geldiğini anladın mı? Yaşlı bir adama göre şeytan oldukça zeki. Tüm bu kurguyu oturmuş düşünmüş ve uygulamış. Her topluma onlara beğendirebileceği türden tanrılarla anahatları değiştirmeden kendi dinini, satanizmi aşılamış. Daha bitmedi devam edelim.

"Balçıktan insanı yaratan odur." denilir Marduk için.
"Allah insanı, pişmiş bir çamura benzeyen bir balçıktan yarattı." (Rahman 14)

Şeytan alimdi zaten. Cinlerin atasıydı onlara hocalık yapardı. Dini iyi bilen birisi yani. Bilen mi daha iyi saptırır bilmeyen mi? Ancak Allah'ın dinini bilen birisi onu saptırabilir. Tıpkı Muhammed Abduh adlı sahte dervişin dediği gibi "İslam dininin başını yine İslam dininin kılıcıyla kesiyorum."
Bir de şöyle bir şey var ki Şeytan, Masonluk adı altında Satanizm'i uygulatıyor. Masonlar öyle birbirine birader diye seslenen 10-15 hayırseverden ibaret değil tabi ki. Bu kadar az değil. İlk başlarda neye hizmet ettiğini bilmeyebilir ama sonraları yapılan ayinlerle iyice anlar. Masonluk, Kabala yani kara büyü tekniği içeren bir Satanizm yurdudur. 

Şeytan'ın hep peygamberlere musallat olduğunu düşünürsün ama Şeytan daha kitlesel düşünüyor. Bu konuda bir hadis var. "Hz. Muhammed ile Şeytan'ın diyaloğu" diye arat bulursun. Gerçekten açıklayıcı olabiliyor. Çünkü biz Şeytan'ı sanki tahtında oturan ve insanların üzüntülerine şeytani kahkaha atan kaslı, 5 metre boylu kırmızı bir canavar olarak hayal ediyoruz da ondan. Şeytan'ın bize ulaşamayacağını düşünüyoruz da ondan. Tarihin ilk çağlarında, daha Hz. Adem'in oğlunu diğerine düşüren Şeytan, yıl olmuş 2012 kimseyi rahat bırakır mı?
Hadiste Şeytan, Kuran'dan bahsedecekken "Allah aziz kitabında şöyle söylemiştir..." falan diyor. Allah'ın Şeytan'dan daha güçlü olduğunu ve tek ilah olduğunu Şeytan biliyor. Gerçek bir aldatmaca budur işte. 

Marduk'a devam edelim.


Farklı dinlerde Kutsal Anne inancı yayılmıştır.

Hinduizm'le Hz. İsa'nın ne alakası var değil mi? İşte.


Meryem ve İsa.

Semiramis ve Marduk.

Gelelim Marduk'a. Semiramis, Marduk'un annesi. Marduk güneş tanrısı olduğundan, başında bir güneş çemberi (Halo, Nimbus) bulunur. Marduk reenkarnasyon ile yeniden dünyaya geldiğinde annesiyle evlenerek, bu kez oğlu olmak yerine, kocası (Baal: koca) olur. Annesinin adı da değişir ve İştar adını alır. Bundan böyle Marduk (Nimrod), Baal ve Tammuz olarak varlığını sürdürür.

Hristiyanlığın başlarında Kutsal Anne imajı yoktu. Zaten Hristiyanlık orijinalde Allah'ın diniydi, tahrif edildi. Son iki resmin birbirinin kopyası olduğunu göreceksin incelersen. İsa'nın eli Masonik diablo sembolü. İkisinin de sol elinde kitap var. İkisinin de anne ve bebeğinin başlarında halo var. Halo güneş çemberidir.
Birbirlerine ne kadar çok benziyorlar değil mi?

Üçlemeye gelecek olursak.
Marduk'un üç görünümü: Baal, Tammuz ve İştar.
Hristiyanlıkta: Baba, oğul ve kutsal ruh.
Hep bir üçleme/teslis söz konusu. Ayrıca hep iki erkek bir kadın. Baphomet de çift-cinsiyetlidir.

Baphomet'in göğsü olduğu halde belden aşağısı erkektir. Masonlukta da bu vardır. Dişil prensibe de sahip olacaksın, erile de. Bu yüzden yapılan cinsel ayinlerde her halt mevcuttur.

Mezopotamya tanrılarına bakalım. Sin (Ay), Şamaş (Güneş) ve İnanna (Dünya). Yine üçleme. Sin-Şamaş-İnanna ve Güneş-Ay-Dünya. Tanrılar Güneş ve aydır bunlar eril prensip. İnsanlar da dünyadır tahmin edildiği üzere, bu da dişil prensip. Masonlukta ilk dişil prensip vardır. Önce kendin insan olduğun için bundan başlarsın.

Masonik felsefe şunun üzerine kuruludur. "Yana yana tanrıya ulaşma." Lan niye yanıyoruz? Adam gibi tanrımıza ulaşalım. Ancak bu mümkün değil çünkü eğer kabul ettiğin ilah Allah ise, "Allah göklerin ve yerin nurudur." (Nur, 35) O halde senin de yüzüne O'nun nurundan gelir. Ama eğer yok ben Satanist olacam dersen o zaman suratın ahan da böyle olur.

David Rockefeller
 Neden tanrıya ulaşmak için yanmak gerekir? Tanrı denilen şahıs Şeytan ise, "şeytan halis ateşten yaratılmıştır." (Rahman, 15)

 Tanrı Şeytan, ateş olduğu için sen de ateş olacaksın. Zaten Masonik Tanrı'ya ulaşınca sen de tanrı oluyorsun. Garip bir sistem ama evet öyle. Sen de Şeytanlaşmış oluyorsun. "İnsan-şeytanı" diye geçer Kuran'da. Şeytan'ın görevini alıp götürürler ondan da daha iyi belki.

 16 - "Öyleyse, dedi, beni azdırmana karşılık, and içerim ki, ben de onlar(ı saptırmak) için senin doğru yolunun üstüne oturacağım."
17 - "Sonra (onların) önlerinden arkalarından, sağlarından sollarından onlara sokulacağım ve sen, çoklarını şükredenlerden, bulmayacaksın."
(Araf Suresi)

 Doğru yolun üzerine oturacağım diyor, insanları başka yöne çekeceğim değil. Allah'ın dininin metoduyla insanları Satanist yapıyor. Bu nasıl mı olur? İslam'daki kardeşlik anlayışı güzel, bunu alalım biraderlik olsun. İslam'daki kendini Allah'a teslim etme güzel, bunu alalım herkes ayinleri kuralına göre yapmak zorunda olsun.

Mesela, Marduk tapınması İslam'daki namaza ne kadar benziyor. 24 saatlik bir gün 60'arlık dakikalardan oluşur ve bu 6'yla ilgili sayılar Marduk, Tammuz ve Baal'a ait sayılardan oluşmuştur. Bu şekilde oluşturulmuş bir güneş çemberinin içinde ise İştar'ın beş köşeli yıldızının yer alması gerekir. Bu ikili simgenin tapınmadaki uygulamasında, 24 saatten oluşan bir gün beş parçaya bölünerek, her bir parçasına beş köşeli İştar yıldızının birer ucu yerleştirilir. Tıpkı bir saatin yelkovanının belli saatleri gösterdiği gibi, bu tapınma uygulamasında bir günden oluşan gün çemberinin içinde İştar yıldızının beş kolu, beş ayrı vakti gösteren birer yelkovan gibi yer almış olur.

Günde beş vakit ibadet bir namaz var bir de Marduk tapınması. Yine Tammuz-Baal-İştar üçlüsünün simgeleriyle Marduk'a ibadet.

Bu pagan tanrılarının satanizm kökenli, yani öyle süslü kelime kullanmaya gerek yok. Şeytan kendi dinini kurmuş; Satanizm. Şeytan'ın aldatmacası olduğuna dair diğer kanıtlar:

1. Sarı renk güneşin rengi olarak Tammuz'a aittir. Baal rengi yeşildir. Üçüncü renk olan kırmızı ise İştar'a ait bir renktir. Kan dökülmesini simgeler. 

Bob Marley bir rastafaryan. Saçlarının o meşhur modeli de rasta. Saçları tarz olsun diye değil, dini inanış olduğu için rasta. İsteyen araştırabilir.

"Mısır kökenli Ra dinlerinin Hıristiyanlık ve Yahudilik ile karışımından oluşan bir dindir. Musa'nın asıl yol gösterdiği seçilmiş olanların siyahi Etiyopyalılar olduğuna inanırlar. Rastafaryanizm'de kutsal vadedilmiş topraklara zion denilmektedir."

Şimdi üstteki metni yorumlamak gerekirse Rastafaryanizm kolpa bir dindir bir kere. Mısır+Hristiyanlık+Yahudilik. Bu ancak Şeytan'ın bir dini olabilir. Şeytan sadece beyazları değil siyahileri de ayartmalıydı haksız mıyım? Zion'u yani Yahudilerin  kavuşmak istediği o pek kutsal Siyon Dağı'nın eteklerine ulaşmak için rastafaryanlar da kullanılacaktır. Bu kadar.

Rastafaryanizm'in bayrağı. Marduk'un 3 rengi, Yahudilerin aslanı ve hepsi de Siyon yıldızının içinde. Daha açık bir mesaj olamazdı. Neden Yahudiler üzerine kurulu her şey? Bunu da diğer bir yazımda açıklayacağım.

Rihanna'nın şortunda Marduk'un 3 rengi var. Bu fotoğraf Rude Boy klibinden ve klibi izlersen tek sahne bu değil göreceksin. Hep bu 3 rengin hakimiyeti var. Marduk'un, Şeytan'ın hakimiyeti.

Çok örnek gerekli değil ama son olarak bunu da göstermek istiyorum. Evet, siyaset yaparım.

Kürdistan bayrağı. Marduk'un üç rengi ve İştar'ın yıldızı Tammuz'un halkasının içinde.

Başka bir versiyonda Kürdistan bayrağındaki yine aynı renkler ve bir de 21 saçaklı Mezopotamya güneşi. Mezopotamya güneşi demek. Mezopotamya ve Güneş. Marduk ve de Şeytan. Söylemekten bıktım.

2. Diğer bir kanıt şu ki Marduk'un sayısı 6 ve katlarıdır. Yani 6,66,666. Şimdiki kullandığımız saat sistemi bundan gelir.
60 saniye 1 dakika
60 dakika 1 saat
Johnny Depp ve 666
 Hilal kelimesine bakalım. Yine 3'lü sembolizmin "Ay" kısmı ve Ay genellikle tanrıçadır. Kadını simgeler, dişil prensip. Helel → Hilal → Lucifer. Lucifer hilal demektir ve Lucifer bir kadındır. Kız ismi Lucy de buradan gelir. Lucifer, Şeytan için kullanılır. Hilal olarak kullanılan sözcük aynı zamanda yıldız anlamına gelir. Bu şekliyle Baal hem hilalle, hem de beş köşeli İştar yıldızıyla (pentagram) simgelenir. Anlatımda İştar ayrı bir tanrı olarak sunulsa da, özde Lucifer olarak tek bir kişi vardır. Yani İblis.

 İncil'deki ayette de "canavarın(şeytan) sayısı 666'dır." yazıyordu. Şeytan, İncil'in tahrif edilmesindeki perde arkası isim olduğundan kendi ilmini ona serpiştirdi. Hristiyanlar da İncil'den falan örnek vermiş bazı site ve forumlara baktım da. Şeytan'ın aynen kendi ağzından çıkmış sözcükleri Tanrı gibi muharref  İncil'de yazdırması sonucu Hristiyanlar da "aha la burada aynısı yazıyor, yüce İsa" diyerek galeyana gelmişler. Üzücü bir durum doğrusu.3. "Altı köşeli yıldız güneşle ilgili olarak bir semboldür. Pergel ve gönye olarak gösterilen Mason sembolü, gerçekte ters yönlü olarak iç içe geçmiş iki piramit şekliyle Altıgen yıldız sembolüdür ve pergel ve gönyenin ortasında eski şekliyle Baal'ın simgesi hilal bulunur. Günümüzde hilal yerine Gematria sözcüğünün G'si vardır."

 Yani hilal Baal'ın simgesi şimdi olmuş G yani Masonik ilahın simgesi. Babil tanrısı Marduk=G diyebilirim değil mi? Peki bu durumda Marduk ve Masonik ilah G yani Masonların tüm ayinleriyle tapındıkları kişi özde Şeytan olmuyor mu? Masonluk ve Paganizm'in benzerliğine diğer bir örnek daha. Pergel ve gönyenin açık uçları birleşince siyon yıldızı oluyor ayrıca. Başka anlamları da var da şimdi üşeniyorum açıklamaya. :)4. "Piramit: Ziggurat biçiminde inşa edilen Babil Kulesi, Nimrod tarafından yapılan ilk piramit benzeri yapıdır. Yandan bakıldığında üçgen şeklinde görünen piramitin üstünde piramitin ayna görüntüsü bulunur. Görünmeyen ters piramit yerdekinin üstüne ya da içine gelecek şekildedir. Biri yere, diğeri göğe ait kısmı simgeler. Her ikisi yandan altı köşeli yıldız resmini verir. Geometri (Gematria) yerle ilgili, Astronomi (gerçekte Astroloji anlamındadır) gökle ilgili olup 33 + 33 = 66 şeklinde, yer ve gökle ilgili toplam sayı olarak Baal'ın (Marduk → Şeytan) kutsal sayısını verir."

Gematria, Masonik sistemde kutsal ve gizli manaları bulmak için bir nasıl desem problem çözme yolu gibi bir şeydir. Yani Kabbala ve Gematria bu ikisi Masonik sistemin ta kendisidir. Geometriyi kutsal görürler bu Masonlar. Zaten gönye ve pergel de işte tam da bunu simgeler.  Piramitler eskiden kalma amma şimdiki geometrimiz onu karşılamakta güçlük çekiyor gibi görünüyor. Gerçekte öyle değil. Şu anda olduğumuzu sandığımızdan ileriyiz. Mesela bazı güvenilir kaynaklarda okuduğuma göre televizyon teknolojisi aslında 1200lü yıllarda mevcuttu.

Matrix'te Morpheus ilk başta sistemi öğretiyordu Neo'ya.  Ve Morpheus dedi ki:  "1999 yılında olduğumuzu sanıyorsun ama 2199'a yakınsın. Kaç yılında olduğumuzu tam olarak söyleyemem, çünkü tam olarak biz de bilmiyoruz. Şimdilik bunu açıklayabilecek bir şey söyleyemem."

Bu bize bir mesaj. Filmler ve şarkılar aracılığıyla neler anlatılıyor bir bilsen. Matrix çok zengin içerikli bu konuda gerçekten hakkını vermek lazım. Yani aslında 2012 yılındayız sanıyoruz ama daha fazlası çünkü teknoloji çok ileri. Bizim sahip olmamamız onun olmadığı anlamına gelmiyor.

Ha bir de şu videolar var.

1948, bir John Wayne filminden kısa bir sahne. Adamın elinde 2019 çıkması planlanan iPhone 12 var. Şimdiki iPhone'dan daha ince.


1950lerde çekilmiş bir film, kızın elinde Apple Mac laptop var.
Dalga geçercesine o teknolojiyi göstermişler. Tabii halk ne bilsin ancak elinde görünce teknoloji ilerledi der. Halk ne bilsin deyince de halka acıyormuşum gibi oluyor. Yanlış anlaşılmasın, halk bilmek zorunda araştırmak zorunda. Ama yaşam derdine düşünce de pek mümkün olmuyor. Bu da halkı cahilleştirme politikasının ürünü.

 Burada anlatmak istediğim şu;
Aslında teknolojimiz ileri. Bu sadece insanoğluna bağlı bir şey değil. Bu dünyada yaşayan tek düşünen akıllı varlığın insanoğlu olduğu bize öğretildi. Oysaki Kuran'da cinlerin ve insanların imtihan için yaratıldığı anlatılıyordu.

Allah akıl vermediklerinin imtihana tabii tutulmayacağını açıkça buyurmuştur. O halde insanoğlunun yanında cin soyunun da akıllı varlıklar olduğunu söyleyebiliriz. Yani düşünsenize aslında tüm o uzaylı teknolojisi dedikleri şey cinlerin sahip olduğu teknoloji. Ve o teknoloji aslında bizimle iç içe yaşıyor. Cinler bize sandığımızdan daha yakın.

Kuran'da Süleyman Mabedi'nin yapımında cinlerin de işçi olarak çalıştığından bahsedilir. Bu kesin bir bilgi. Ayrıca piramitlerin de yapımında yine cinler çalışmıştır. Çünkü cinler insanoğlundan farklı bir boyuttadır. Onlar bizden daha güçlü, ancak burada bir üstünlükten bahsedilemez. Öyle olsaydı şeytan, Hz Adem'e secde etmediğinde, Allah ona evet haklısın sen üstünsün derdi. Ama böyle bir şey demedi. Üstünlük senin haddin değildir buyurdu.

Morpheus'un dediği şey de işte tam da bu cin meselesiyle ilgili. Teknolojimiz ileri, ancak biz de tam olarak bilmiyoruz. Çünkü sahip olduğumuz bu teknoloji cin ve insanın ortak teknolojisi. Bizimki 2012'yi gösteriyor olabilir ama cinlerinki neyi gösteriyor bunu tam olarak bilemiyoruz. Çünkü cinlerin alemi bize gizli.

5. "Baal'la ilgili bir başka simge laledir. Aynı zamanda hilali temsil eden lalenin özellikleri Baal'ın özellikleridir. Lalelerin altı yaprağı bulunur ve bu sayı Baal'la ilgili kutsallığı simgeler. Lalenin içi siyahtır; bu özelliğiyle ön planda Baal ve Marduk'la simgelenen tanrının içindeki kötülüğü simgeler. Lalenin içinin tersine ferahlatıcı bir renk ve parlaklıkta olan dış yüzü ile, Baal'ın simgelediği Şeytan'ın dışardan kendisini nurlu bir varlık gibi gösterme özelliği simgelenir."

Buna açıklama gereksiz. Anlatmış güzelce zaten.

Son Olarak

Neden din? Tamam biliyorduk bu İlluminati'nin Mısır Tanrılarına falan taptıklarını ama konu buraya niye geldi şimdi? diye soracak olursan cevap gayet basit olurdu.

Hayatta insanlık tarihiyle ilgili bilinen en eski olayı söyle deseler neyi anlatırsın? Tabii ki Adem'in (a.s.) yaratılışı ve Şeytan'ın Allah'a isyan etmesi. Bu hangi dinden olursa olsun herkesin bildiği bir hadise sanırım. Ama en doğrusundan dinlemek şöyle olacaktır:

11 - Sizi yarattık, sonra size biçim verdik, sonra da meleklere: "Âdem'e secde edin" dedik; hepsi secde ettiler, yalnız İblis, secde edenlerden olmadı.
12 - (Allah) buyurdu: "Sana emrettiğim zaman, seni secde etmekten alıkoyan nedir?" (İblis): "Ben, dedi, ondan hayırlıyım; beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın."
13 - (Allah) buyurdu: "Öyleyse oradan in, orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık, çünkü sen aşağılıklardansın." 
(Araf Suresi)

Yani Şeytan ateş olduğu için üstünmüş, biz de çamurdanız o yüzden Şeytan'ı tanrı edinmeliymişiz ki ona ulaşabilelim. 13. ayette Allah buyurmuş, "büyüklük taslamak senin haddin değildir". Tanrı olacak kadar büyüklenmek Şeytan'a uygun değil çünkü Şeytan tanrı değil. Allah'tan başka ilah da yoktur.

48 yorum:

 1. matrix filmindeki kurtuluş ve kıymetli yer olarak geçen yer ZİON bi inceleyin isterseniz matrixde tam bir saptırma filmi aynı şekilde titanicde bir monarşi filmidir. zenginler kötü sıkıcı fakirler eğlenceli ve samimi olarak gösterilmiş ve fakirliğe yani köleliğe karşı bişeyler çıkartmaya çalıştım ama sizin kadar bilge olamadığım için pek bişey anlayamadım ancak matrix gerçektende sizin burda geçen bütün kelimeler metrixde geçiyor ve birçok oyunda özellikle knıght online sizin verdiğiniz bütün şeytan isimleri marduk baal hepsi geçiyor hatta oyunda evlerde karakterlerin üzerinde ellerinde yüzlerinde adamlara vururken oluşan şekillerde hep bi masonik işaret var hepsi ayrı ayrı işlenmiş oyunda baphometde var ayrıca bi googleye yazıp inceleyin isterseniz knıght online masonik diye.

  YanıtlaSil
 2. oyun çok kötü bağımlılık yapıyor insanlar 14 saat günde yemek yemeden tuvalete gitmeden hatta bazen uykusunu unuturak 1-2 gün oynayanlarımı ararsın aynı şeyi yapıyorlar aynı şeyleri okuyup aynı şeyleri görüyorlar oyunda ve şeytan gerçektende Aynı Mk ultra daki gibi hani felcedip 6 ay aynı kayıt dinletiliyor ya bundada severek 5-6 yıl aynı şeyler gösteriliyor hemde sesli görüntülü daha etkili şeytan yolunu burdan bulmuş asıl... bu oyunu oynayanların hiç biri dini inançlara mensup değil ve her türlü sapkınlığı yapabilecek pozisyonda sizin burda bişeyler okuduktan sonra çevremde ne kadar çok bunlardan olduğunu anlayınca ürktüm açıkcası şeytan bize bizden daha yakın olmuş resmen heryerde kalktım az önce 10 rekat namaz kıldım allaha beni affetmesi için yıllardır ona hiç ibadet etmeyip hep başka şeylerin peşinde koştuğum dünyaya gönül verip sonsuz hayatı bi köşeye attığım için affetmesini diledim size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum allah razı olsun sizin gibi insanlardan en çokda sizden.

  YanıtlaSil
 3. Evet bu dediklerin doğru araştırınca zaten direk ortaya çıkıyor.Şu eski çağlardan gelen dinler gerçekten çok saçma bu yıla kadar gelmiş olması oldukça tuhaf.Oyunlar ve müzikler gerçekten çok fazla bağımlılık yapıyor.Daha birçok bağımlı yapan şey vardır ama ben genellrinden bahsediyorum.İnsan aynı aynı şeyi yapmaktan sıkılır ama bu müzik oyunlar gerçekten hipnotize ediyor gibi bir şey.Mesela ben izlediğğim bir filmi bir kaç kez daha sıkılmadan izlerim.Bi nevi akıl yıkıyor açıkcası ve bunların farkında dğiliz.Küçük yaştaki çocuklar bile bizden daha kötü.Yazık ne diyelim.

  YanıtlaSil
 4. merhabalar her zaman merak ederim hayatımın filmi çoook sevdğim film yüzüklerin efendisinin bi analizini yapabilirsen gerçekten çok mutlu olurum.Kitap ve film Hz.Süleyman ile ilgili ondan örnek alınmış yüzüğün kontrolu falan onlarla ilgili merak ediyorum analiz yaparsan sevinirim tüm araştırmalarına baktım bazı çelişkiler falan ben şöyle düşünüyorum onlar kendi içlerinde olsada daha sonra büyüyebilirler evet ama şimdi normal bir insan nerden bilsin ki kırmızı kanı simgeler bence ayrıntıları bilmeyende bir nevi kolay inanmaz gerçekten müslüman olanda ayrıntıyı bilse bile sadece merakıyla kalır yani bu tür şeyler insanlara nasıl mesaj gidiyor anlamıyorum yani şunu diyorum benim annem nerden bilsin baphopeti kırmızının kanı temsil ettiğini bu insanlar sadece kendi ve bi kaç yüz kişinin (bilmeyenlere göre az sayıda demek istedim ) bildiği şeyleri niye mesajlarda kullanıyorlar bilmessen nasıl yayılıyor bunlar çok kafamı karıştırıyor sevgiler,saygılar.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Türkiye'de masonların sayısı çok fazla, tahmin edebileceğinden de çok çok fazla. Medya zaten tamamıyla masonik. Şarkılar ve filmler de masonların elinden çıkıyor. Bunun dışında halktan sıradan insanlardan da mason olan büyük bir kesim var.

   Yüzüklerin efendisine gelince analiz yapmam çok uzun olur. Ama bir gün belki olur, şimdilik gerçekten çok konu birikti.

   Sil
  2. peki bu wide awake olayı nedir yani şarkı sözleri çileğin onu büyülemesi illü anlamında tabi o sonra kaçması uyandım demesi bide little mix falan onlar gerçekten baya kafa karıştırdı

   Sil
  3. grup varya 4 kişilik x factorde birinci olup ünlenemeyen ve daha sonra zaynle çıkmaya başlayıp gerçek aşklarına (!) ortaya serpen perrienin oldugu grup.

   Sil
 5. PİNKLE İLGİLİ BİŞEYLER PAYLAŞIRMISIN ?

  YanıtlaSil
 6. 13. ayette Allah buyurmuş, "büyüklük taslamak senin haddin değildir".

  13 sayısının uğursuz sayılmasının bu konuyla bi alakası var mıdır acaba ? teşekkürlerr :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 13 sayısı uğursuz değil, daha çok büyüyle alakalı okültik bir sayıdır. Ama illa da merak ediyorsan söyleyeyim, tabii ki alakası yoktur. Çünkü Kuran indirilmeden önce Şeytan o ayetin 13'e rastlayacağını bilemezdi. Hem Şeytan zaten haddi olmadığını biliyor ve bunu kendisi de söylüyor.

   Sil
 7. Şimdi 1950 yılında iphone 12 veya onu yapabilecek bir teknolojimi vardı? CEvaplarsan çok sevinirim. Yazıların içinde teşekkürler...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Evet, içinde bulunduğumuz 2012'de ise çok daha fazlası var.

   Sil
  2. Ve tabi bu işler 51. bölgede dönüyor. Adamlar bölgenin sınırlarını bir gıdım aştırmıyorlar. Bulunduğu bölgede değişik teknolojide yüzlerce uçan cisim görülüyor. Uçak demiyorum yani uçan cisim. Ayrıca bunlar yeryüzünde dönenler. Daha bunun yeraltı da var.

   Sil
 8. Ben bu cin çıkarmaymış, katyninn içine girmeler falan inanmıyorum.Çocuk oyuncağı değil bi gel katynin içine gir ordan keshaya sonrada git sasha fierce ol bide chris brown old ririyi döv gel diye birşey çok saçma.Yeni kişilikleri temsil eder ama bence bunu ünlü kendini köleliği dolayısıyla rol yapmak zorunda kalarak yeni bir kişilik yapar yani her kişiliğe bir cin giriyormuş yeni bir cinmiş falan saçma şeyler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Tek bir cin mi var dünyada? Evet basit şeyler değil ama büyüyle yapılabilir şeyler bunlar. Konuşurken bence diye konuşuyorsun, sence olması gerçekleri değiştirmez. Ben olanları söylüyorum sadece.

   Sil
  2. Cin çıkarmak insanın içine sokmak kolay şeyler değil büyücülükle olsa bile bu cin olayı saçma geliyor bu ünlülerin bilerek yaptığı birşey ve one direction konusunda hep günlük hayattan örnekler vermişsin tamamen resmi olan birşeyden örnekler yok bi insanın günlük hayatına bakıpta bu beta kölesi bu illü bu mason falan demek yanlış resmi dediğim klipleri olsun fotoğraf dergi çekimlerinden bahsediyorum

   Sil
 9. Neye inanacağımı şaşırdım vay arkadaş. Koyun olmak daha iyi ya ünlü bir söz var cehalet mutluluktur diye.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Şuna ne dersin; bilgi güçtür.
   Dur dur, ya da daha güzeli; "ilim müminin kayıp malıdır." (hadis-i şerif)

   Sil
 10. Türk ünlüler bunlara (masonluğa) giriyor mu? cevaplarsan sevinirim.

  YanıtlaSil
 11. Bir şey diyeceğim yalnız, niye Baphomet keçi? Bir de bir video var onu atacağım izlemeni şiddetle öneririm.
  http://www.youtube.com/watch?v=f_OawJA68jI&feature=player_embedded

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Baphomet aslında Şeytan'dır. Hani şu Hz Adem'e secde etmeyen.

   Boynuzları olduğu için kendisini keçiye benzetiyor ama tabii bu okült öğretiye göre böyle. Yoksa şeytanın gerçekten de boynuzları var mı bilemeyiz.

   Videoyu da izledim bu arada.

   Sil
 12. şu zaman olayı benim kafamı karıştırdı biraz daha açıklayıcı bir cevap yazarmısın altını boş bırakmışsın o konunun iphone falan derken. yani 2199 olsa nolur 2012 olsa nolur.sayının önemi ne o anlamda soruyorum. ayrıca takviminşeytan öğretisi olduğunu söylemişsin ama şunu bilmelisin.kuranda gün 365, ay 12,günler kelimesi 30 kere geçer bugünün takvimine bir göndermedir.bilmiyorum ya kafam harbiden çorba oldu.şunuda iyi biliyorum kabede hac görevinde 7 defa saat yönünün tersine tavaf edilir bu enerjiyi olumluya çevirmek için olduğu söylenir zira dünyadaki en yoğun enerji noktası kabedir. zaman mekan kavramından uzaklaşmış oluyorsun yani onu yaparken ve buda seni yükseltiyor yada ben böyle biliyorum ama şu baştaki sorularıma cevap verirsen sevinirim o kısım en önemli kısım ve fazla değinmemişsin kafa karışıklıpı yaratıyor örneği 1200 lerde televizyonun olması falan ne anlatmak istedin tam olarak?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Evet eksik bırakmışım, sağ ol söylediğin için. Düzelttim. Takvim şeytan icadı demedim. Kuranda geçiyor biliyorum, Yasin Suresinde bile var. Tavaf olayını bilmiyorum, enerji merkezinin Kabe olduğunu duymuştum.

   Sil
 13. Tüm yazıları okumaya çalıştım ama şu bölümü anlayamadım''Hilal kelimesine bakalım. Yine 3'lü sembolizmin "Ay" kısmı ve Ay genellikle tanrıçadır. Kadını simgeler, dişil prensip. Helel → Hilal → Lucifer. Lucifer hilal demektir ve Lucifer bir kadındır. Kız ismi Lucy de buradan gelir. Lucifer, Şeytan için kullanılır. Hilal olarak kullanılan sözcük aynı zamanda yıldız anlamına gelir. Bu şekliyle Baal hem hilalle, hem de beş köşeli İştar yıldızıyla (pentagram) simgelenir. Anlatımda İştar ayrı bir tanrı olarak sunulsa da, özde Lucifer olarak tek bir kişi vardır. Yani İblis.
  '' Tam olarak ne demek istedin ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bu aslen bir sembolizm. Hilal ya da ay ile dişil prensip sembolize edilmiş oluyor.

   İblis aslında bir erkek ancak bu batıl dini kadın/erkek ayrım yapmadan yayması gerekiyor çünkü tüm insanlığı yoldan çıkarmaya kendini adamış. bu noktada da kadınlara da bir yön sunması gerekiyordu, o da Lucifer. Ama aslında Lucifer da özünde erkek, çünkü İblis.

   Sil
  2. aanladım teşekkürler

   Sil
 14. ordan oraya linkleri dolaşırken bloguna denk geldim, belli ki kafan karışmış biraz:

  yazının başlarında "Tanrılar Güneş ve aydır bunlar eril prensip" derken
  "Ay genellikle tanrıçadır. Kadını simgeler, dişil prensip" e bağlamışsın.

  çok laf, az bilgi dedikleri böyle bir şey olsa gerek.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. bu batıl bir din zaten, saçma olması benim suçum değil. bazen hangileri kombine simgelenirse mana değişir. bir insanı iki cümlesiyle ölçebildiğine göre sen çok bilgi sahibisin, sen yaz da okuyalım.

   Sil
 15. Size başımdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum..20 yılı yaşlardayken bir kızla tanıştım ve ona aşık oldum. İlişkimiz bir süre devam etti daha sonra kendisi bana " Bir arkadaşının yeni evlendiğini ve bu kızın 3 tane cini olduğunu, gerdek gecesinde eşine saldırdıklarından bahsetti sen olsan ne yapardın" diye bana sordu.. Bende silahı çeker onları öldürürüm dedim.. Bu laflardan öncede kendisinin haberi olmadığı ve benim yaptığım şeyleri bana olduğu ğibi anlatır ve bende şaşırırdım. Neyse bu cin meselesini anlattığı gece evde gece yatarken ayak uçlarımda şiddetli bir ağrı hissettim. Uyandığımda kısa boylu siyah elbise içerisinde, kapkara iri gözü olan, seksi vucutlu, İnsana benzeyen ama biraz yüzü değişik bir kadının nahmahrem yeriyle ayak uçlarıma sürtünürken gördüm. Ama öyle bir ağrı ki anlatılmaz..Ben onu gördüğümde kendisi geri çekildi biraz durdu sonra yatak odasının kapısından kaçarken bana etkileyici bir gülüş fırlattı.Koridorun ışığını yaktı ve gitti. Bende büyülenmiş gibi peşinden ihtirasla gidecekken ayağa doğruldum tam o sırada bismillahirahmanirahim bile tam diyemeden ancak "bismil" diyebildim ve olduğu gibi ansızın yatağa geri yattım ve sabah hayretler içerisinde şokuyla uyanarak kendi kendimi sorguladım. Acaba rüyamı diye. O cini ilk gördüğümde rüya olup olmadığını anlamak için sol ayağımı sıkmıştım. Uyandığımda sol ayağım kıpkırmızıydı. Ama kesinkez emindim. gördüğüm rüya değildi. Sonra o kıza anlattığımda bana sadece biraz gülümsedi o kadar. Sonraki zamanlarda o kızın cinli olduğunu ve arkadaş hikayesinin özünde evlenmeyi düşündüğümüz için bana dair anlattığını anladım. ve o kızdan ayrıldım fakat musibetler peşimi bırakmadı. Aradan uzun yıllar geçti ama o olayı hala dün gibi hatırlıyorum. Daha sonra iyiki o cinin peşinden gitmediğimi, beni ALLAH'ın koruduğunu. Yoksa peşinden gitsem onlara karışacağımı söylediler.Anlattıklarım doğrudur arkadaşlar. Kuranda da bahsedildiği ğibi CİNLER vardır ve ben şahit oldum.Lena hanımın çoğu tezine katılıyorum ve medeni cesareti için onu kutluyorum. ALLAH hepimizi seytanlardan, cinlerden, seytani örgütlerden korusun.. ŞEYTANIN bir tek amacı var oda kıyamete kadar nekadar insanı cehenneme gönderirse o kadar insanlardan intikamını alacak. Ne yazıkki biz insanların çoğu onun tuzaklarına nefis, para, şan, şöhret için düşüyoruz. HEpinize iyi geceler..

  YanıtlaSil
 16. YAZI 3 SEMAVİ DİN CÜMLESİ İLE BAŞLIYOR SİZE TAVSİYEM BU BULOĞU TAKİP ETMEYİN. 3 SEMAVİ DİN DİYEN BİRİ İSLAMI VE ONUN GEREKTİRDİKLERİNİ ANLATAMAZ. TEK DİN VARDIR O DA ALLAHIN DİNİDİR. 3 SEMAVİ DİN DEMEK 3 DİN VE 3 ALLAH DEMEKTİR. AYRICA BLOĞUN RENGİ NEDEN EFLATUN ARAŞTIRIN EMİNİM BULACAKSINIZ.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Biraz ağır ol istersen. O kadar yazıda karışmış olabilir ben de insanım. Bunu niye böyle yazdın diye kısaca sorabilirdin. Arkaplan mor ve her ufak şeyin bir manası olacak diye bir şey yok. Bu iş bu kadar basit değil.

   Düzelttim oraya bir daha oku. İftira atma, dikkatli konuş lütfen.

   Sil
  2. İnsanları sırf bir kelimeyi yanlış yazdı diye yargılayamazsın

   Sil
  3. Onlar da allahın dini ama tahrip edilmiş!. Biz nasıl islama din diyorsak onlarda allahın dini.Ve sen küçük :) galiba daha olgunluğa erişememişsin. Lena boşver bu gibilerini ya sen doğru bildiğinden şaşma DOSTUM ...

   Sil
 17. benim adım hila lyani benim soyum da mı mason o zaman türkiye de mason ülkesi öyle bi anlatmışsın ki sanki bütün hilal simgeleri veya isimleri satanizimi savunuyor lütfen bu konuda biraz daha dikkatli ol

  YanıtlaSil
 18. zihniniz,hayatınız,hayalleriniz kontrol altında.özgür değiliz.dünyayı ve ruhumuzu yönetiyorlar.bu işin sonu nereye varır bilinmez.sosyal medya ilede fişlendik malesef.ip adreslerimiz,sosyal medyadaki beğenilerimiz,eleştirilerimiz,paylaşımlarımızla,özel mesaj kutularımızla artık onların ellerindeyiz.bir sabah uyandığımızda korkunç bir dünyaya gözlerimizi açabiliriz.siz hala inanmamaya devam edin.size iyi uykular.lena güzel yazıyor ama anlayana.bu arada lena iki gündür sizi okuyorum yazılar için çok teşekkürler.devam etmeniz dileğimdir.sevgiler.

  YanıtlaSil
 19. Lena bu konuyla pek alakası olmayabilir ama yazılarını okudum ve çoğunda insanın içindeki CİN'den bahsedilmiş. Şimdi tam anlamadım ben Cinler insanların içine giriyor mu?

  YanıtlaSil
 20. Bilmek istersin diye söylüyorum şeytanlar ve cinler insanlar kadar zeki değiller ve onlarda internet var cübbeli ahmet hoca teke tekte söylüyor bence inandırıcı internetlerinin olması böylece birbirlerine kıtalar arası bilgi aktarabilirler (mısır aztek uygarlıklarının paraleliği) bizi kullanarak da teknolojilerini ilertiyor olabilirler

  ayrıca sinema orta doğuda orta çağda icat olmuştu sanırım

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. zeki olmayan bir şeytan seni nasıl kandırıp günah işletebilir. ki iblis yani asıl şeytan eskiden bir alimdi, kuranda da yazıyor bu. ayrıca cübbeli'nin o videosunu ben izlemiştim orada bahsettiği şey daha farklı. interneti bilgi paylaşmak için değil seyahat için kullanıyorlar. cinlerin dalga boyutunda yaşadığını da ele alırsak çok mantıklı bir şey. bilen bilir musallat filminde de bu gösteriliyordu.

   Sil
  2. musallatı izlemedim ama cübbeli cinlerin aptal olduğunu da söylüyor

   yine benim teorim insanların diğer varlıklardan daha üstün olduğu söyleniyor ya bence bunun nedeni bizim seçme hakkımız yüzünden doğruyu seçince diğerlerinden daha yukarıda oluyoruz yani bizim takvamız diğerlerinden daha yüksek melek ve cinlerden günah işlemede de daha iyiyiz onlar bizi kullanıyor diyorum

   şakirt değilim ama yıllarca din felsefesi yaptım

   Sil
 21. tam tersine islam eski kadim inançların yere döktüğü bir kırıntıdan ibarettir. sen kime neyi referans gösteriyosun :D eski kürtlerin tapınaklarını yakan zerdüşt kültürünü yok eden islam orduları idi. bugün kürtlerin özüne dönmek istemesi insanlığın kendini keşfe çıkması demektir. hee o şeytan bu şeytan bir cinnet hali içerisinde herkesi harcayın, öldürün. saçma sapan dininizle zaten dünyanın sonunu da doğayı yokederek getirirsiniz. insana, doğaya saygısı olmayan yoz ve cahil ahmaklar.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Gerçekler acıtır canım.

   Sil
 22. 22 Aralık'ta (Noel) Tammuz yeniden doğar. İlkbaharda gece ve gündüzün eşit olmaya başladığı 21 Mart'ta sevgilisi-eşi İştar'la (bitkilerin tanrıçası-verimlilik tanrıçası) cinsel ilişkiye girer. Bu tarihten itibaren yağmurlar yağacak ve doğa ürün vermeye başlayacaktır. Bu nedenle ilkbahar sevinçli kutlamalar yapma zamanıdır. Baal ve İştar'a tapanlar onları bu cinsel ilişkiye teşvik etmek amacıyla, bunlara ait sembollerin bulunduğu tapınaklarda seks ayinleri yaparlardı. Bu ayinlerde fahişeliğe hizmet eden hem kadın hem de erkek fahişeler (rahip ve rahibeler) bulunurdu. Ayinlerde yemek yenir, şarap içilir, müzik yapılır ve bunu erkek ve kadın fahişelerle yapılan seks izlerdi. Tapınılan yerlerde Tammuz'a ait sembol bir dikilitaş idi.

  YanıtlaSil
 23. Tamam. Ozamabki insanlar aptaldi ama simdiki insanlar neden seytana bas kaldirip.ben ustunum diyecene boyun egip diz cokyor zira azazil amacina ulasti unlulerin hepsi seytanin elinde kemigi gorunce hur sekilde ona itaat etti zira azazilin onlari zorlayacak gucu yoktu ibrahim 22.ayette acikca belli ediyor ve azazil diyor ki arkadaslar ben onlari resmen zorlamadim yani ben tencerenin kapagini actim onlar.tencereyi ters cevirdi.misali unluler ne yaptiysa kendilerine yapti

  YanıtlaSil
 24. Şeytan da cin de o bütün tanrılar da insanın ta kendisi

  YanıtlaSil
 25. halüsinasyonlara, dogmatizme ne kadar da meraklısınız.. efsane olmuş mitler size fayda saglamaz ne varsa yine sizdedir, zihninizde yarattıgınızdır. ve dogmatizm zararlıdır.

  YanıtlaSil
 26. Hilal Lale kelimelerin arap ebced hesabina gore Allah kelimesine denk okdugun ve bu yuzdenÍslam dininde onemli bi yeri okdugunu saniyordum hatta bu yuzden OSM kulturunde de buyuk bi yeri var ebrû yaparken hep yapmaya calisirdim:-) boyle bi anlami oldugunu bilmiyordum. Hem 60 dk 60 sn hesaplamasini babilliker dunyanin donus hizini hesaplayarak ortaya cikarmislar ole izledim bi belgeselde acaba bulduklari bu hesaplamalari sozde tanrilarini kutsallastirmak icin jullanmis olabilirler mi

  YanıtlaSil
 27. Lena hangi kitaplari okuyorsun,bukonular hakkibda nasil bilgi sahibi olabilirim? Dinler ve kokenleri,seytanin insani kandirmalari,turkiyede masonluk hakkinda.Bur de guvendig kaynak demissin bir yerde , isim verirsen sevinirim.Arastirmak istiyorum simdiden tesekkurler

  YanıtlaSil

İstediğini sorabilirsin, burası özgür bir ülke. Yani, sanırım.